خاتم کاری

خاتم ترکیبی است از چند ضلعی‌های منظم با تعداد اضلاع متفاوت که با استفاده از مواد اولیه گوناگون در رنگ‌های مختلف تشکیل می‌شود.چند ضلعی ها  را از انواع چوب، فلز و استخوان می‌سازند. هرچه این چند ضلعی ها  ریزتر وظریفتر باشند، خاتم مرغوب‌تر است . مرغوبترین انواع خاتم، به “پره وارو” و “سیم دار” مشهور است.