درباره ما

در فرآیند توسعه  بی تردید راه صحیح توسعه از فرهنگ آغاز می شود. هنر بهترین و موثرترین روش برای سوق دادن انسان به سوی هدف مورد نظر است. بدون شک هنر ایرانی بستری مناسب جهت تجلی فرهنگ غنی اسلامی می باشد.

برای داشتن کالایی نفیس که رنگ و بوی هنر اصیل ایرانی و فرهنگ غنی اسلامی داشته باشد و در عین حال قابلیت تولید انبوه نیز داشته باشد نیازمند این است که صنعت و تکنولوژی در خدمت هنر قرار گیرد.

گروه تولیدات هنری مهستان با بکارگیری هنرمندان چیره دست ایران اسلامی و در خدمت گرفتن تکنولوژی روز، آثار فاخری در حوزه هدایای اسلامی–ایرانی فراهم کرده است. رسالت ما حضور فرهنگ اسلامی ایرانی در متن زندگی است که با پیوند هنرمندان به بازار عرضه آثار هنری، پلی را به سمت علاقه مندان عرصه هنر فراهم کرده است . این مهم جز با عنایت حضرت حق و پشتیبانی دوستتداران هنر ایرانی اسلامی میسر نخواهد شد.